top of page
Bild profil croppad.png

Leg. psykoterapeut i Göteborg

Familjeterapeut och socionom

i Göteborg.

Till mig kan en komma om en upplever till exempel:

  • olika ångesttillstånd

  • sviktande självkänsla

  • depression 

  • stress, utmattning och utmattningssyndrom

  • självskada 

  • trauman, ptsd och krisreaktioner

  • relationsproblem eller problem med konflikthantering 

  • missbruk 

  • problematisk skolfrånvaro


Du som upplever att du mår dåligt är välkommen att ta kontakt med mig - även om du inte just nu har en exakt benämning för vad du behöver hjälp med. 

Till mig kan du komma själv, tillsammans med partner, någon annan viktig person eller hela familjen. 

image4.jpeg
  • Instagram
image3.jpeg

Psykoterapeut

med hbtq-kompetens

Jag arbetar i Göteborg som psykoterapeut med ett medvetet normkritiskt förhållningssätt och hbtq-kompetens – vilket innebär att jag har kunskap om, och erfarenhet av att arbeta med personer som identifierar sig inom hbtqi.

Jag har för egen del handledning med legitimerad psykolog och psykoterapeut, med inriktning mot ett normkritiskt förhållningssätt och med hbtq- kompetens.

Här kan du läsa mer om mitt arbete.

 

 

Olika typer av terapi  

Jag arbetar både med individer i enskild terapi, parterapi eller familjeterapi. Jag är legitimerad psykoterapeut och socionom med vidareutbildning i systematisk narrativ terapi, samt har utbildning i mentaliseringsbaserad terapi, TMO (traumamedveten omsorg) sexologi och FIT (feedback Informerad Terapi), samt har hbtq- kompetens.

Här kan du läsa mer om hur jag arbetar. 

 

 

Varmt välkommen att höra av dig till mig för att boka en samtalstid! 

bottom of page